Impressum

Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Batorego 19
43-200 Pszczyna
office.poland@teamprevent.com

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
NIP: 6381701670
VAT: PL 6381701670
Regon: 240513222
KRS: 0000269551
BDO: 000072732

Wysokość kapitału zakładowego
400.000,00 PLN

Przedstawiciele prawni:
Donat Thomanek
Dariusz Grzegorczyk